GÜCÜM EMEĞİM PLATFORMU

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Birimi tarafından yürütülen Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kadın emeği ve girişiminin desteklenmesi yoluyla işgücü potansiyelinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Kadın kooperatifleri ve kadın girişimci derneklerinin güçlendirilmesi kapsamında düzenlenen ve yapılması planlanan faaliyetler sunulmuştur.

Gücüm Emeğim Platformu: Kastamonu, Sinop ve Çankırı İllerinden oluşan TR82 Bölgesinde faaliyet gösteren Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimci Derneklerinin tek bir çatı altında buluşturma hedefinde olan bir platformdur. Kadın dayanışmasını destekleyen platform ile kadın emeği ile üretilen ürünlerin çeşitlendirilmesi, katma değerli hale getirilmesi, değer fiyatına ve doğru yöntemlerle pazarlanması ve e-ticaret yöntemi ile satışının sağlanarak gelir getirici faaliyetlerin artırılması ve görünürlüğünün sağlanması planlanmaktadır.

TR82 Bölgesi’nde faaliyet gösteren kadın örgütlenmelerini tek bir çatı altında toplayarak Bölgeye özgü, bütüncül şekilde çalışacak “Gücüm Emeğim” platformu ile kadın girişimci derneklerinin ve kadın kooperatiflerinin markalaşma, pazarlama ve iş teknikleri konularında gelişmelerinin sağlanması; yöresel olarak üretebilecekleri Bölgeye özgü ürünlerin tespit edilmesi ve ürün satışlarını yapacakları ulusal ve uluslararası pazarda kendilerine yer bulmaları amacıyla bir web tabanlı ticaret sitesinin kurulması planlanmaktadır.

Gücüm Emeğim Platformu altında kadın kooperatiflerinin eğitim programları ile kurumsal kapasitelerinin artırılması, satış ağlarını geliştirebilmeleri için fuar, ve diğer işbirliği görüşmelerinin birlikte yapılması, tecrübe paylaşımlarının sağlanabilmesi için deneyimli olan ulusaldaki diğer kooperatiflerin ziyaret edilmesi, vizyon ve bakış açısı geliştirmesi ve motivasyon artırıcı olması açısından başarılı girişimci kadınların söyleşilere davet edilmesi, yapılması planlanan etkinliklerdendir.

Üye Kadın Kooperatifleri

Kastamonu:

 1. Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
 2. Sarıkonak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
 3. El Ele Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
 4. Köyüret Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
 5. Siyez Üreten ve İşleyen Eller Kadın Kooperatifi

Sinop:

 1. Ayancık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
 2. Durakhan Anneleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
 3. Durağan Kader Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
 4. Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
 5. Türkeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

Çankırı:

 1. Eldivan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi